TAXE SPECIALE STAREA CIVILĂ

 

  1. Oficiere căsătorie în zilele libere de sâmbătă - 100 LEI

  2. Efectuare de fotografii la căsătorie (precizăm că serviciul nu este asigurat de către Starea Civilă) - 20 LEI

  3. Înregistrarea video a căsătoriei (precizăm că serviciul nu este asigurat de către Starea Civilă) - 30 LEI

  4. Eliberare dovezi privind o înregistrare de stare civilă - 30 LEI

  5. Eliberarea în ziua depunerii cererii a certificatului/extrasului multilingv - 100 LEI

  6. Taxă pentru oficierea unei căsătorii în afara spaţiului special destinat în acest sens prin Hotărâre a Consiliului Local Arad - 750 LEI

 

  • Fac excepţie de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de stare civilă din arhiva Serviciului Stare Civilă, solicitările înregistrate la Serviciul Stare Civilă Arad pentru procurarea certificatelor de stare civilă de la alte primării din ţară, solicitările de certificate de stare civilă transmise prin intermediul corespondenţei din partea altor primării din ţară, solicitările de eliberare a certificatelor de stare civilă primite prin intermediul corespondenţei din partea Direcţiei Generale de Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti precum şi solicitările depuse la Serviciul de Evidenţă a Persoanei odată cu depunerea cererii de eliberare a actului de identitate;

  • Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieriile sau aparatele de taxat ale Primăriei Municipiului Arad.

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus