• Contravaloarea cărţii de identitate - 7 LEI
  • Contravaloarea cartii de identitate provizorie - 1 LEU
  • Taxă furnizare date - 1 LEU / persoana 
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus