Program de lucru cu publicul:

LUNI

08:30 - 16:30

MARŢI

08:30 - 16:30

MIERCURI

08:30 - 16:30

JOI

08:30 - 18:30

VINERI

08:30 - 16:30

Program de audienţe:

MARŢI

11:00 - 13:00

Şef Serviciu

MIERCURI

11:00 - 13:00

Director Executiv

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus