HCLM 351/02.12.2015 cu modificările şi completările ulterioare stabileşte taxe speciale


Taxe speciale se încasează pentru prestarea de către Serviciul de Evidenţa a Persoanelor a următoarelor servicii:

-comunicare date cu caracter personal pentru care se percepe taxa de informaţie (persoane fizice, persoane juridice, cabinete de avocatură);

-emiterea cărţii de identitate;

-emiterea cărţii de identitate provizorie;

-stabilirea vizei de reşedinţă;

-deplasarea la domiciliul persoanei, fotografierea, prelucrarea actelor şi înmânarea cărţii de identitate în urma procesării (cu excepţia persoanelor netransportabile care deţin adeverinţă de la medic în acest sens).


Taxele se stabilesc astfel:

Nr. crt.

Denumire document/serviciu

Cuantumul taxei pentru anul 2020 RON

Termen de eliberare

1.

comunicare date cu caracter personal pentru care se percepe taxa de informaţie (persoane fizice, persoane juridice)

75

3 zile

2.

emiterea cărţii de identitate

100

3 zile

3.

emiterea cărţii de identitate provizorie

50

24 ore

4.

stabilirea vizei de reşedinţă

45

4 ore

5.

deplasarea la domiciliul persoanei, fotografierea, prelucrarea actelor şi înmânarea cărţii de identitate în urma procesării

500

3 zile


Taxele speciale se achita DOAR DUPĂ VERIFICAREA DOCUMENTELOR DE CĂTRE FUNCŢIONARUL DE LA GHIŞEU ŞI COMPLETAREA UNEI CERERI PRIN CARE SE SOLICITĂ ACHITAREA TAXEI SPECIALE.

Taxele speciale se achită anticipat eliberării documentelor/prestării serviciilor, la casieriile Primăriei Municipiului Arad. Termenul de eliberare intră în vigoare de la data prezentării dovezii achitării taxei.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus