HCLM 351/02.12.2015 cu modificările şi completările ulterioare stabileşte taxe speciale

 

Taxe speciale se încasează pentru prestarea de către Serviciul de Evidenţa a Persoanelor a următoarelor servicii:

-comunicare date cu caracter personal pentru care se percepe taxa de informaţie (persoane fizice, persoane juridice, cabinete de avocatură);

-emiterea cărţii de identitate;

-emiterea cărţii de identitate provizorie;

-stabilirea vizei de reşedinţă;

-deplasarea la domiciliul persoanei, fotografierea, prelucrarea actelor şi înmânarea cărţii de identitate în urma procesării (cu excepţia persoanelor netransportabile care deţin adeverinţă de la medic în acest sens).

 

Taxele se stabilesc astfel:

Nr. crt.

Denumire document/serviciu

Cuantumul taxei pentru anul 2020 RON

Termen de eliberare

1.

comunicare date cu caracter personal pentru care se percepe taxa de informaţie (persoane fizice, persoane juridice)

50

3 zile

2.

emiterea cărţii de identitate

75

3 zile

3.

emiterea cărţii de identitate provizorie

40

24 ore

4.

stabilirea vizei de reşedinţă

35

4 ore

5.

deplasarea la domiciliul persoanei, fotografierea, prelucrarea actelor şi înmânarea cărţii de identitate în urma procesării

300

3 zile

 

Taxele speciale se achită anticipat eliberării documentelor/prestării serviciilor, la casieriile Primăriei Municipiului Arad. Termenul de eliberare intră în vigoare de la data prezentării dovezii achitării taxei.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus