Municipiul Arad

Comunele:FELNAC, ŞAGU, LIVADA, ZIMANDU NOU, ŞOFRONEA, FÎNTÎNELE, FRUMUŞENI, ZĂDĂRENI

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus