CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară( alta decât cea de domiciliu).


Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cât persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarată ca resedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea resedinţei.


DOCUMENTE NECESARE:

  • cerere pentru inscrierea resedintei in cartea de identitate ; - ANEXA 19 (FATA VERSO)

                                                     OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare.

                                                     TERMENUL MEDIU DE COMPLETARE A CERERII DE ÎNSCRIERE A REŞEDINŢEI ÎN ACTUL DE IDENTITATE ESTE DE 3 MINUTE.

                                                Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului National de Evidenta a Persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare si art. 22 din H.G. nr. 295/2021

  • actul de identitate al solicitantului;

IMPORTANT

  • Cererea nu se completează pe verso de către solicitant

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

  • Cărţile de identitate se eliberează doar titularilor.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus