Sediul Serviciului Stare Civilă este în Municipiul Arad, Bd. G-ral Dragalina, nr.18.

 Telefon: 0257 – 250272

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus