Conducere

 


Director executiv – ILA Sorina – Daniela

Şef Serviciu Evidenţa a Persoanei – HOŢOPAN Gheorghe – Florin

Şef Serviciu Stare Civilă – FLOAREA Viorica-Luminiţa 
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus