ConducereDirector executiv – ILA Sorina – Daniela

Şef Serviciu Evidenţa a Persoanei –BĂLŢAT Raluca Maria

Şef Serviciu Stare Civilă – FLOAREA Viorica-Luminiţa
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus