• Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenţă a Persoanei Arad este de 10 zile lucrătoare.

  • În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 10 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta va depune o solicitare în acest sens, iar în măsura posibilităţilor de soluţionare a cererii cetăţenul va putea achita o taxă specială pentru obţinerea actului de identitate întru-un termen mai scurt Taxe speciale

  • Termenul de eliberare a documentelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal este de 9 zile lucrătoare de la data depunerii decumentaţei complete, dacă legea nu prevede altfel.

  • Pentru atestatele de certificare al domiciliului, eliberate de către DEPABD Bucureşti, termenul este de 30 zile de la data depunerii documentaţiei complete, solicitantul fiind anunţat telefonic când poate să ridice documentul.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus