• Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenţă a Persoanei Arad este de 15 zile lucrătoare.

  • Până la eliberarea cărţii de identitate, cetăţenii pot solicita emiterea în regim de urgentă a unei carţi de identitate provizorii cu valabilitate de 45 de zile  Taxe speciale. Pentru această carte de identitate provizorie se depune cerere odata cu cererea pentru emiterea căţii de identitate.

  • Pentru situaţii deosebite se poate solicita audienţă la conducerea SEP conform programului afişat pe site.

  • Termenul de eliberare a documentelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal este de 9 zile lucrătoare de la data depunerii decumentaţei complete, dacă legea nu prevede altfel.

  • Pentru atestatele de certificare al domiciliului, eliberate de către DEPABD Bucureşti, termenul este de 30 zile de la data depunerii documentaţiei complete, solicitantul fiind anunţat telefonic când poate să ridice documentul.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus