Program de lucru cu publicul Serviciul de Evidenţă a Persoanei :

 

Primiri Acte

Eliberări Acte

LUNI

08:30 - 16:30

08:30 - 16:30

MARŢI

08:30 - 16:30

08:30 - 16:30

MIERCURI

08:30 - 16:30

08:30 - 16:30

JOI

08:30 - 18:30

08:30 - 18:30

VINERI

08:30 - 13:00

08:30 - 16:30

Program de audienţe Serviciul de Evidenţă a Persoanei:

MARŢI

11:00 - 13:00

Şef Serviciu

JOI

11:00 - 13:00

Director Executiv

Program de lucru cu publicul Serviciul de Stare Civilă:

LUNI

08:30 - 16:30

MARŢI

08:30 - 16:30

MIERCURI

08:30 - 16:30

JOI

08:30 - 18:30

VINERI

08:30 - 16:30

Program de audienţe Serviciul de Stare Civilă:

MARŢI

11:00 - 13:00

Şef Serviciu

MIERCURI

11:00 - 13:00

Director Executiv

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus